REKLAMAČNÍ ŘÁD A DODACÍ PODMÍNKY 1. Ceny jsou smluvní a jsou uvedeny ceníku. Za zpracování zakázky se platí předem.

 2. Provedení prací
  Přijaté zakázky na čištění a praní oděvů se zpracovávají s vysokou odborností a největší péči. Způsob zpracování zakázky záleží na odborném posouzení zpracovatele.

 3. Zpracovatel může zákazníkovi odmítnout náhradu škody v následujících případech:
  • při výskytu skrytých skvrn zvláště u péřových bund
  • při uvolnění lepených částí
  • nestálobarevnost zakázky, vyšisování, zesvětlení, nerovnoměrné vybarvení
  • narušení potem (podkolení lemy, podpaží)
  • u zakázek, které nejsou označeny předepsanými symboly ošetřování
  • při poškození knoflíků, druků, zipů, poutek, ozdob, které nejsou odolné při chemickém čištění

 4. Dodací lhůty
  Smluvní

 5. Reklamace
  • Reklamace na zjevné vady musí být uplatněna ihned.
  • Ostatní reklamace musí být uplatněny do 3 dnů od převzetí zakázky za podmínek, že zakázka nebyla nošena nebo jinak upravována a má své původní označení z čistírny (keprovku). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Reklamovanou zakázku je povinen zákazník ponechat v provozovně, jinak se reklamační řízení zastavuje.
  • Při oprávněné reklamaci provede zpracovatel na vlastní náklady opravu věci, je-li to možné.
  • V opačném případě je poskytováno zákazníkovi finanční odškodnění ve spolupráci s pojišťovnou
  • Čistírna se zavazuje postupovat tak, aby z její strany byly vytvořeny předpoklady pro ukončení reklamačního řízení do 30 dnů ode dne podání reklamace.

 6. Vyzvednutí zakázek Zákazník je povinen vyzvednout si věci v dohodnutém termínu. Za věci nevyzvednuté do 30dnů po sjednaném termínu účtuje čistírna poplatek za skladování ve výši 15,-Kč za každý započatý týden.


Ve Vyškově dne 24.8.2017
Bc. Lenka Břoušková


My i Vy si vzájemně sjednáváme, že Naše i Vaše práva a povinnosti se řídí právním řádem České republiky a v případě sporu je příslušným Okresní soud ve Vyškově. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pokud mezi Námi a Vámi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete se obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.