Služby

Zásady ochrany osobních údajů

Všechny osobní data budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence vaší spolupráce. Provozovatel dodržuje všechna práva stanovená z Obecného Nařízení 2016/679 (GDPR)

  • Místo zpracování osobních údajů: Tyršova 29a, Vyškov 682 01
  • Účel zpracování osobních údajů: ochrana práv oznamovatele
  • Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) oznamovatele
  • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  • Zdroje osobních údajů: přímo od subjektu údajů
  • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány: subjekty činné pro vypracování daného úkonu
  • Předpokládané přenosy do jiných států: NE
  • Propojení na jiné správce či zpracovatele: NE