REKLAMAČNÍ ŘÁD A DODACÍ PODMÍNKY1. Provedení díla

Přijaté zakázky na čištění oděvů se zpracovávají s vysokou odborností a největší péči. Na přijatých oděvech musí být štítek o materiálovém složení. Pokud ošetřovací symboly nebo materiálové složení na oděvu chybí, zakázka bude zpracována na riziko objednatele. Způsob zpracování zakázky záleží na odborném posouzení zpracovatele.

2. Doba zpracování

Termín zpracování zakázky je smluvní, obvykle však jeden týden.

3. Provedení díla

Dílo je provedeno, je-li objednateli zakázka předvedena při předání a jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončenou zakázku s výhradami nebo bez výhrad. Převezme–li objednatel zakázku bez výhrad, na pozdější reklamaci zjevných vad nebude brán zřetel.

4. Zpracovatel může zákazníkovi odmítnout náhradu škody v následujících případech:
  • při výskytu skrytých skvrn zvláště u péřových bund
  • při uvolnění lepených částí, zvláště u pánských sak
  • nestálobarevnost zakázky, vyšisování, zesvětlení, nerovnoměrné vybarvení
  • narušení potem (podkolení lemy, podpaží)
  • popraskané koženkové doplňky na oděvu
  • u zakázek, které nejsou označeny předepsanými symboly ošetřování
  • při poškození knoflíků, druků, zipů, poutek, různých ozdob na oděvu, které nejsou odolné při chemickém čištění nebo zapouští při mokrém čištění oděvu např. kožené ozdoby.

5. Ceny jsou smluvní. Jsou uvedeny v ceníku na provozovně a na příjmovém lístku zakázky

6. Reklamace

Reklamace na zjevné vady musí být uplatněna ihned.
Ostatní reklamace musí být uplatněny do 14 dnů od převzetí zakázky za podmínek, že zakázka nebyla nošena nebo jinak upravována a má své původní označení z čistírny (keprovku s číslem zakázky). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Reklamovanou zakázku je povinen zákazník ponechat v provozovně, jinak se reklamační řízení zastavuje.
Při oprávněné reklamaci provede čistírna na vlastní náklady opravu věci, je-li to možné.
V opačném případě je poskytováno zákazníkovi finanční odškodnění, přičemž se vychází z hodnoty nové věci snížené za:

  • 1 rok používání o 30%
  • 2 rok používání o 50%
  • 3 rok používání o 60%

Čistírna se zavazuje postupovat tak, aby z její strany byly vytvořeny předpoklady pro ukončení reklamačního řízení do 30 dnů ode dne podání reklamace.

Pokud zákazník s výší náhrady škody nesouhlasí, může se obrátit s žádostí o mimosoudní řešení vzniklého spotřebitelského sporu na příslušný subjekt České obchodní inspekce www.coi.cz

7. Vyzvednutí zakázek

Objednatel je povinen vyzvednout si zakázky v dohodnutém termínu. Za nevyzvednuté zakázky do 30dnů po sjednaném termínu, čistírna účtuje poplatek za skladování každého ramínka nebo balíku ve výši 20,-Kč za každý započatý týden.

8. Prodej nevyzvednutých zakázek

Nepřevezme-li si zákazník zakázku po sjednaném termínu po dobu delší než 6 měsíců od daného termínu vyzvednutí, může zhotovitel podle § 2609 OZ 89/2012 Sb. nevyzvednutou zakázku prodat nebo zlikvidovat bez dalšího vyrozumění.Ve Vyškově dne 2.5.2022
IČ: 489 04 708
Bc. Lenka Břoušková - majitelka
tel.: 776 316 190